【DSE奇招】考VA用M巾索水都畀你諗到!

毛毛作為一條毒L,M巾就未用過㗎喇,不過M巾廣告都睇唔少嘅,成日都影住有隻手倒杯藍色水落兩塊巾度,比較下邊個牌子吸水力強啲㗎嘛!多得呢啲廣告,搞到毛毛細個以為女仔嚟M即係會流啲藍色水出嚟囉……如果以前見到嘅係呢塊M巾,可能仲會醒目到以為啲M係九彩㗎?呀!(不過而家大個仔,梗係知冇可能係藍色啦,你估外星人咩!)

圖片來源: 名校 Secrets

嘩,邊位小姐跌咗塊九彩M巾出嚟呀?人哋話經血可以反映身體狀況,建議你都係睇睇醫生好啲喎……傻啦,其實呢塊唔係一般M巾,而係考DSE VA科嘅好戰友!有位同學仔話佢考VA科嘅時候,就係用佢嚟代替紙巾索水㗎喇,畫畫下洗一洗支畫筆上面嘅顏料,喺M巾度揩兩揩,咪又可以再點過第二隻色囉,既方便又快捷呀喂!

圖片來源:微博

圖片來源:微博

真係估唔到原來M巾嘅吸水力強成咁㗎,唔怪得咁多車主都要幫二奶黐滿M巾啦,落雨不怕落雪也不怕吖嘛,55!

 

 

封面圖片、資料來源連結: 名校 Secrets

 

毛記電視網站 · 版權所有 · 不得轉載 Copyright © TVMOST.COM.HK All rights reserved